Bài đăng

Hồ Kim Thu - CEO Công ty Cổ Phần FIEX Marketing

Hình ảnh
Bà Hồ Kim Thu hiện nay đang nắm giữ chức vụ CEO & Co-founder FIEX Marketing và bà đã có kinh nghiệm hơn 9 năm trong Marketing. Với mục tiêu giúp cho 1000 doanh nghiệp Start-up & SMBs Việt Nam tăng trưởng và phát triển, bà Hồ Kim Thu đã sáng lập nên công ty Marketing Online FIEX Marketing. Thông tin liên hệ của bà Hồ Kim Thu - Founder & CEO Công ty Cổ Phần FIEX Marketing Họ tên: Hồ Kim Thu Địa chỉ: 619 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 2, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh Chức vụ: Founder & CEO Công ty Cổ Phần FIEX Marketing SĐT: (+84) 932 081 410 Email:  thuho@fiexmarketing.com Facebook:  https://www.facebook.com/thu.hokim Linkedin:  https://www.linkedin.com/in/kim-thu-ho-a721b542/ Trang CEO Hồ Kim Thu:  https://fiexmarketing.com/ho-kim-thu/ ---------------------------------------------------------------------------- Các kết nối Social:   https://thuho-fiexmarketing.tumblr.com/ https://www.pearltrees.com/thuhofiexmarketing https://issuu.com/thuho-fiexmarketing https://independent.a